CERRAHİ – GENEL CERRAHİ

OPERASYONLAR

Polikliniğimizde operasyonlar Avrupa standartlarında, modern cihaz donanımına sahip ameliyathanemizde yapılmaktadır.

Operasyona alınacak her hastanın uygun ve doğru anestezi protokolünü sağlayabilmek ve olası anestezi risklerini engellemek adına rutin muayeneleri yapılır. Bu sayede anestezi riski taşıyan hayvanlarda oluşabilecek komplikasyonlar minimuma indirilir.

Operasyon sırasında hastanın yaşamsal parametreleri yoğum bakım monitörleri ile takip edilir. Operasyon sonrası yani postoperatif dönemde bakımı ve kontrolleri titizlikle yapılır.

DİŞ VE DİŞ ETİ HASTALIKLARI

Kliniğimizde diş ünitesi mevcuttur. Ağız ve diş muayenesi, diş taşlarının temizlenmesi, diş eti ve periodental hastalıklarının tedavileri, diş eti ve ağız içi tümörlerinin tanı ve tedavisi, çene kemikleri problemlerinin tedavileri, diş çekimi yapılmaktadır.

GÖZ HASTALIKLARI

Kliniğimizde genel göz muayenesi, göz hastalıklarının tanısı amacıyla schirmer gözyaşı testi, fluorescein boyama, fundus muayenesi, katarakt gibi tanısal işlemler, videoskop tanı sistemleri kullanılmaktadır. Göz tansiyonu, enteropium ve ektropium gibi göz kapağı hastalıklarının, kornea hastalıklarının tanı ve cerrahi müdahaleleri yapılmaktadır.

KULAK HASTALIKLARI

Kliniğimizde genel kulak muayenesi ve bakımı, akut ve kronik otitis externa, media ve interna, paraziter enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar, kulak yolu tümörleri ve cerrahi müdahaleleri, yabancı cisimler, travmalar, otohematom gibi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

ORTOPEDİK HASTALIKLAR

Kliniğimizde genç, yetişkin ve yaşlı kedi ve köpeklerde oluşabilecek ortopedik problemlerin tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bu amaçla medikal ve operatif tedaviler uygulanmaktadır. Özellikle raşitizm ve osteomalasi gibi kalsiyum metobolizmasına bağlı çıkan ortopedik problemler, genetik kalça diplazisi’ nin tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Açık ve kapalı kemik kırıkları, eklem çıkıkları, dirsek çıkıkları, kalça displazisi gibi operasyonlar uygulanmaktadır.

DERMATOLOJİK HASTALIKLAR

Kliniğimizde deri hastalıklarının tanısı için woods lambası muayenesi,deri kazıntılarının mikroskobik incelenmesi, deri punch biyopsisi, kan biyokimyası ve hormon analizi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Paraziter, fungal, bakteriyel hastalıkların önlenmesi ve tedavisi yapılmaktadır.

AŞILAMA

Kliniğimizde yavru kedi ve köpeklerin ilk aşılanmaları ve yıllık aşılarının takipleri yapılmaktadır. Aşılama programı aşı takip kontrol sistemiyle hasta sahiplerimize mesaj olarak iletilmektedir.

İÇ – DIŞ PARAZİT TEDAVİ VE KORUMA

Kliniğimizde kedi köpek ve egzotik hayvanların güvenli ilaçlarla iç, dış parazit tedavileri en uygun periyotlarda yapılmaktadır.

VETERİNER PEDİATRİ ( YAVRU BAKIMI )

Kliniğimizde evcil hayvanlarımızın 0-12 aylık döneminde bakım, beslenme ve eğitim programları hakkında hayvan sahipleri bilgilendirilmektedir. Sağlık kontrolleri ve aşılamaları düzenli periyotlarda yapılmaktadır.

VETERİNER GERİATRİ ( YAŞLI BAKIMI )

Kliniğimizde yaşlı evcil hayvanlarımızın sağlık kontrolleri ve müdahaleleri özenle yapılmaktadır. Evcil hayvanlarımızın bu dönemdeki sağlık kontrollerinin en büyük amacı yaşlılık döneminde karşılaşabileceğimiz bazı problemlerin ; böbrek, karaciğer yetmezlikleri, kalp üfürümleri, pankreas ve tiroid bezlerinin problemleri, osteoartirit ve tümörler gibi hastalıkların erken teşhisi ve buna bağlı olarak erken tedavi sağlanmasıdır.

ENDOKRİNOLOJİ

Kliniğimizde endokrinoloji hizmeti verilmektedir.

EGZOTİK VE KAFES HAYVANLARI

Polikliniğimizde sürüngenler, su kaplumbağaları, kanatlılar ve kemirgenlerin düzenli parazit tedavileri, bakım ve beslenme programları, iç ve dış hastalıklarının tanı ve tedavisi cerrahi müdahaleleri yapılmaktadır.

CR RÖNTGEN

Bilgisayarlı röntgen sisteminde içerisinde fosfor olan plaka kasetler kullanılır ve bu kasetler dijital tarayıcı aracılığı ile bilgisayara aktarılır. Bu teknoloji daha düşük dozda iyonize radyasyon kullanarak daha kaliteli görüntü almayı sağlar.

Cr ile normal radyografide gözden kaçabilecek ayrıntılı görüntüler elde edilir. Kliniğimizde cr, ortopedik hastalıkların direkt teşhisinin yanısıra, birçok hastalığın tanısında ve seyrinde kullanılır.

ULTRASON

Ultrasonografi ses dalgalarından yararlanılarak yapılan bir görüntüleme yöntemidir. İnsan kulağının duyamayacağı frekansta ses dalgaları problar aracılığı ile vücuda gönderilmekte, organlardan yansıyan ses dalgaları ise bilgisayar aracılığıyla görüntü olarak ekrana aktarılmaktadır.

Ultrason kliniğimizde birçok hastalığın ön teşhisinde ve özellikle karın organlarının tetkiki yanında normal yapıların içindeki kist ve tümörlerin tanısında kullanılır.

Ultrason yönteminde x ışınları ve radyasyon olmadığından gebelik tanısı için en sık başvurulan yöntemdir.

MR ( ANLAŞMALI )

Kliniğimizde anlaşmalı MR hizmeti verilmektedir.

KLİNİĞİMİZDE MEVCUT TEST KİTLERİ

Polikliniğimizde veteriner cihazlarıyla kan biyokimya analizleri,kan sayımı incelemeleri, gaita ve idrar tahlilleri, deri kazıntısı muayenelerive viral, bakteriyel ve paraziter spesifik hastalıklara özel test kitleriyle hastalık teşhisi yapılmaktadır. Anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlar aracılığıyla da patalojik inceleme, antibiyogram ve hormon seviye belirleme testleri yapılmaktadır.

Kliniğimizdeki mevcut test kitleri ;

* Canine Distemper / Köpek Gençlik Hastalığı

* Canine Parvoviral Enterit / Köpek Kanlı İshal Hastalığı

* FIP ( Feline Infectious Peritonitis )

* FIV ( Feline Immunodeficieny virus ) / Kedi AIDS Hastalığı

* FeLV ( Feline Leukemia Virus ) / Kedi Lösemi Hastalığı

* Ehrlichiois / Köpeklerde Ehrlichia Hastalığı

* Leishmaniasis / Köpeklerde Leishmania Hastalığı

* Feline panleukopenia / Kedi Gençlik Hastalığı

* Corona

* lyme hastalığı

* Brucella

* Toxoplasma

* Giardia

* Dirofilaria ( kedi ve köpeklerin kalp kurdu )

* Gebelik testi

YURT DIŞI ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Kliniğimizde kuduz titrasyon testi için kan örneği alınarak Türkiye’de yetkili tek kurum olan Etlik laboratuvarına gönderilmektedir.Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edeceklerin beraberinde götürecekleri pet hayvanlarında ( köpek, kedi gibi ) kuduz antikorlarının titre tayini ( RFFIT ile ) ETLİK Laboratuvarı tarafından yapılmaktadır ve verilen raporlar Avrupa Birliği ülkelerince kabul edilmektedir. Herhangi bir yasal işlem gereken durumlarda bu test uygulanmaktadır.

MİKROÇİP UYGULAMASI

Mikroçip uygulaması evcil dostunuzun size ait olduğunu dünya genelinde kanıtlayan ve bilgilendiren bir uygulamadır.

Kayıp ve çalınan dostlarımızın bulunması için geliştirilmiş pil yada güç kaynağı olmayan elektronik bir sistemdir. Deri altına yerleştirilen mikroçip pirinç tanesi büyüklüğündedir ve mikroçip okuyucu cihazı ile taranarak iletişim bilgilerinize ulaşılır. Ortalama olarak evcil hayvanların ömürlerinden daha fazla dayanacak şekilde üretilmektedir.

Mikroçip uygulaması yurtdışı çıkış işlemleri için ” Kuduz Titrasyon Testi ” ile birlikte yapılması gereken bir uygulamadır. Bu uygulamanın gerekliliği ülkelerin yönetmeliklerine göre değişiklik gösterebilir.